Pääluottamusmies Raisan kuulumiset

20.1.2022

Hei!

Hyvää alkavaa kevättä kaikille Superilaisille!

Ohessa tietoa tartuntatautilain väliaikaisesta pykälästä.

Yhteistyöryhmässä käsiteltiin (19.1.22) tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 48a soveltamisesta Pellon kunnassa.

Laki tulee voimaan 1.1.22 ja on voimassa 31.12.22 saakka.

Tartuntatautilain väliaikaisella muutoksella säädettiin tartuntatautilain 48 a S:stä. Pykälän 48a 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19 taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Työntekijä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, voi osoittaa suojan covid-19-tautia vastaan todistuksella hänelle enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta. 

Koronarokote on tartuntatautilain 45 S:n tarkoittama vapaaehtoinen rokote. Vaikka tartuntatautilain 48 a S:n vaatimaa suojaa voidaan edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa niissä tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, kyseessä ei ole sote henkilöstön rokotepakko.

Jos työntekijällä ei ole tartuntatautilain 48 a tarkoittamaa suojaa covid 19-tautia vastaan, tartuntatautilain 48 a S:n 3 momentin mukaan työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai, jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos tällaistakaan työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. Tässä ohjeistuksessa työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijaa ja opiskelijaa. Ja

Pellon kunnassa korvaavia työtehtäviä ei ole, kun satunnaisesti tarjolla.   Kunnassa avoimia työtehtäviä on.

 

Jos työntekijä ei voi lääketieteellisestä syystä ottaa koronarokotetta, hän voi    työskennellä esittämällä todistuksen enintään 72 tuntia ennen työvuoron alkua otetusta koronatestistä. (Kotitestiä ei hyväksytä.) - Lääketieteellinen este rokotteen ottamiselle arvioidaan THL:n 

             ohjeistuksen mukaisesti ja asiasta tulee esittää lääkärintodistus (työterveyshuollosta). Työntekijä, joka ei suostu antamaan tietoa                  rokotesuojastaan tai    muulla laissa kuvatulla tavalla osoita suojaansa koronaa vastaan, ei voi työskennellä сovid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden tai potilaiden kanssa ilman erityistä syytä                                        

Jos työntekijä ei täytä edellytyksiä rokotesuojasta, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle korvaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä tekemään, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta. - Mikäli työntekijä ei aio täyttää edellä mainittuja velvoitteita on tästä ilmoitettava lähiesimiehelle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.1.2022. 

                   Rokottamaton ja rokotteesta kieltäytyvä työntekijä täyttää lomakkeen puutteellisesta tartuntatautisuojasta

 

Valmistellaan kunnanhallitukseen 25.1.2022 sovellusohje alla olevien perusteiden, sekä oheismateriaalin mukaisesti. -esitetään 100eur hälytysrahan / tuplavuorokorvauksen jatkamista lain voimassa olemisen ajan -harkinnanvaraisia vapaita harkitaan erityisen tarkasti -osa-aikatyöntekijöiden palaamista 100% työaikaan suositellaan -muuta kuin soteyksiköiden rokotettua henkilöstöä pyydetään ilmoittautumaan avustaviin lisätöihin. -rokottamattoman työntekijän pakottava tarve tarkastellaan yksiköittäin ja työvuoroittan -rokottamattoman etätyön ei saa eriarvostaa työyhteisön jäseniä

Eli 1.2.22 alkaen rokottamattoman työntekijän palkanmaksu keskeytyy, ja esimiehet tarkastelevat työyksiköittäin puuttuvia vuoroja/työntekijöiden tarvetta, ja jos rokotettuja työntekijöitä ei ole saatavilla, niin esimies voi soittaa rokottamatonta henkilöä työvuoroon pakottavalla syyllä. Tällöin työntekijä käy covid-testissä ennen työvuoron alkua. Ja työnantaja vastaa testin kustannuksista.

Ja jos työntekijä aloittaa ottamaan rokotesarjan tammikuun aikana, niin hän voi 6vk jälkeen hakea 2. annoksen. Tässä välissä 1.2.22 lukien työntekijä käy covid-testissä 72h tunnin välein.

 

Jos herää kysymyksiä asiasta, niin olkaa yhteydessä minuun

raisa.niva@pello.fi tai työnumero 040-642 8468/ oma 040-5844429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.2.2021

Pellon kunta käynnistää yhteistoimintamenettelyn koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävien uudelleen järjestelyjä sekä oman toiminnan kehittämistä

Pellon Kunnanhallitus (22.2.2021 § 24) on päättänyt käynnistää henkilöstön asemaan vaikuttavien muutosten vuoksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaiset osaa henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt yhteistoimintalain 6. luvun mukaan.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat työtehtävien uudelleen järjestelyä ja oman toiminnan kehittämistä Pellon kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Muutoksen taustalla on 2020 laadittu sote-selvitys ja talousarvioon 2021 hyväksytyt toimenpidemuutokset. Luonnos tarkentuu lukuisine muutoksineen konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi.  Neuvottelut alkavat 3.3.2021 ja niiden arvioitu kestävän on 14 vuorokautta.

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole henkilöstön määrää vähentäviä vaikutuksia, kuten irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia.

Kunnanhallitus on nimennyt työnantajan edustajiksi yhteistoimintaneuvotteluihin kunnanjohtajan, hyvinvointijohtajan, vs. henkilöstökoordinaattorin, lisäksi kaksi kunnanhallituksen edustajaa, Simo Keräsen ja Kaisu Laitamaan.

Ensi viikolla aloitetaan nämä yt-neuvottelut. 

21.5.2020

Hallituksen kokous tiistaina 26.5. klo. 18.00. Merjan luona (os. Kauppatie 33). Päätetään kevätkokouksen aika/paikka ja pitotapa. 

Liitosta tulleiden ohjeiden mukaan, kevätkokous tulee olla pidettynä syyskuun loppuun mennessä. 

 

26.3. 

Hei! Korona epidemian jyllätessä olemme joutuneet perumaan kaikki suunnitellut tapahtumat nyt keväältä.  Yhdessä selviämme tästä ilman turhaa panikointia ja hysteriaa. Kolleegan erittäin osuvaa tekstiä lainatakseni: 

Mutta nyt meidän luottamusmiesten on pakko pitää pää kylmänä. Me olemme ne joiden pitää turvata jäsenten olot kentällä, luoda sitä ilmapiiriä että tästä selvitään ja asioille löytyy ratkaisu.
Me olemme niitä joiden pitää nyt pystyä pysymään tyynenä ja tiukoissa paikoissa olla se olkapää johon jäsen saa nojata.
Tää tilanne on uusi, tällaista ei ole ollut sitten sodan aikojen. Tämä pelottaa ja huolestuttaa. Kysymyksiä on satoja niin meillä kuin jäsenillä, mutta meidän PITÄÄ antaa nyt tuki myös liiton asiantuntijoille, jotta he saavat työnsä tehtyä ja ohjattua meitä.

Me ei voida tässä asemassa alkaa päästellä suustamme sammakoita tai mennä ”paniikkiin”, vaan nyt täytyy vetää henkeä. Nyt on aika pysyä rakentavana, ammattimaisena ja tukena muille. Me emme saa omalla toiminnallemme hankaloittaa asioita lisää tai luoda lisää pelkoa.

Kaikille jaksamista työssä ja kotioloissa <3 

Raisa

 

 

15.2. 20Terveiset Helsingistä luottamusmieskurssilta! 

Viikon aikana sain paljon uutta tietoa ja ajankohtaisia juttuja avattiin meille.  

Tuleva kevät on tiukka neuvottelujen osalta. 

Kunta-alan neuvottelukierros uudesta virka- ja työehtosopimuksesta käynnistyi 14. tammikuuta.

SuPerilla ja Tehyllä on neuvotteluissa neljä päätavoitetta: palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma, kiky-tuntien poisto ja sote-sopimus.

Palkankorotukset: SuPer ja Tehy vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavaa palkankorotusta.
Tasa-arvo-ohjelma: Liitot vaativat palkka-ohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa naisvaltaisten sote-alojen palkkoja niin, että ero miesvaltaisiin aloihin kuroutuu umpeen. Tasa-arvo-ohjelmaan haetaan rahaa valtiolta.
Kiky-tuntien poisto: SuPer ja Tehy katsovat, että kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista.
Sote-sopimus: Kunta-alalle tavoitellaan sote-alan omaa työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

Lisäksi saimme 0,7 hoitajamitoituksen lakiin

Esityksen mukaan lakiin kirjataan 0,7:n hoitajan minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan. Asiasta säädetään lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Hoitotyö ja tukityö eritellään: hoitajat hoitavat, siivoojat siivoavat.

Lakiin tulee yhtenäinen tapa määritellä asiakkaan hoivan tarve.

Superliiton sivuilla lisää tästä mitoituksesta. 

Pellon kunnassa sote- ja terveyspalveluiden yksityistämisen kartoitustyöt ovat edenneet siihen, että on perustettu ohjaustyöryhmä, jossa on henkilöstön edustusta ja virkamiesedustusta.Sekä palkataan konsultti selvittelemään asioita. Tästä tulemme kuulemaan myöhemmin lisää. 

Paikalliset sopimukset raukeavat myös 31.3.samoin kuin kvtes on irtisanottu. Näistä tullaan neuvottelemaan uudestaan. 

Voimme siis valmistautua tiukkaan neuvottelukierrokseen ja tarvittaessa muihin toimiin. Näistä tiedotetaan myöhemmin lisää. 

Tulevan kevään Pellon Superin paikallisista tapahtumista on julkaistu listaa, jossa on tarjolla monenlaista virkistäytymisreissua esim. ulkoilua Pellossa ja Levillä, teatterireissu Rovaniemelle ja kirpputori toukokuussa. Ajankohtaista -osiossa tarkempaa tietoa näistä reissuista. 

Hyvää kevättä kaikille :)

 

 

 

Hyvää ja entistäkin parempaa uutta vuotta 2020 kaikille! 

Hallituksen kokous Toimarilla tiistaina 21.1. klo. 18.00.

Hyvää syyskuuta kaikille :) 

Hallituksen kokous toimarilla tiistaina 10.9. klo. 18. 

Olemme puheenjohtajan kanssa osallistuneet Sote keskustelutilaisuuksiin nyt elokuussa. Jäämme odottamaan mitä kunnassa päätetään. Jatkosta ei ole vielä tietoa. Keskustelut jatkuvat nyt syksyn aikana.  

 

SuPer
 

 

Aurinkoista kesäkuuta kaikille!

Jään typistetylle kesälomalle 10.6.-30.6.19. 

Lomani aikana kiireellisissä pääluottamusmiesasioissa olkaa yhteydessä luottamusmies Sari Konttajärveen. Puh. 040-708 2381.

Oikein ihanaa ja rentouttavaa loma-aikaa kaikille :)  

Työniloa myös töissä puurtaville. 

 

 

 

Mukavaa tammikuuta kaikille! 

Olen aloittanut uudessa pestissä viime viikolla. Alku on uuden opettelua ja perehtymistä asioihin. 

Koulutuksiin lähdetään, jotta pysytään ajan hermolla ja päästään syventymään asioihin :) 

Tammikuussa vietetään kansainvälistä lähihoitaja päivää 27.1. Mikäli sinulla on hyviä ideoita kyseiselle päivälle, niin ole yhteydessä allekirjoittaneeseen. 

Minut tavoittaa työpaikaltani Terveyskeskuksen Vuodeosastolta,  työpuhelimesta Puh.040-642 8468 tai sähköpostitse raisa.niva@pello.fi

Ollaan yhteydessä! 

 

 

 

 

Kesä mennyt on, syksy saapuu…

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 27.8.2018, että lomautustoimenpiteitä ei käynnistetä suunnitellussa aikataulussa vuoden 2018 aikana eli lomautuksista luovutaan. Sen sijaan henkilöstökuluihin haetaan säästöjä kannustamalla henkilöstöä edelleen vapaaehtoisiin taloustalkoisiin.  

Lomautusten sijaan laaditaan myös pidemmän aikavälin suunnitelma säästötoimenpiteille.

Superilaisia koskee erityisesti henkilöstörakenteen tarkastelu.

Puhutaan optimoinnista, erityisesti isoissa yksiköissä. Toisin sanoen kiinnitetään huomiota työvuorojen suunnitteluun ja toimintatapojen muuttamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön työhyvinvointiin ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentymiseen.

Julkisuudessa on keskusteltu epäpätevyysalennuksesta. Meillä taitaa koskea lähinnä opiskelijoita, tietooni ei ole tullut muuta. Opiskelijoillekin pitää maksaa TVA:n mukaista palkkaa, jos he tekevät samaa työtä kuin vakinainen.

Paikallisesta järjestelyerästä (1,2 %, 1.1.2019 alkaen) ei ole vielä aloitettu neuvotteluja.

Liitto suosittaa, että korotus tehtäisiin kaikille tehtäväkohtaiseen palkkaan tasapuolisesti.

Tätä asiaa pitää yhdessä pohtia seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Tammikuussa maksetaan tuloksellisuuteen perustuva kertaerä koko kunnan henkilöstölle.

Se on 9,2 % marraskuun varsinaisesta palkasta. Palvelussuhteen pitää alkaa viimeistään

ma 3.9.2018 ja jatkua keskeytymättä su 18.11.2018 saakka.

Kertaerää ei makseta, jos ko. aikana ei ole yhtään palkallista päivää.

Tässäpä asiat tällä kertaa. Työniloa kaikille!

Kaarina

Kunnan yt-neuvottelut olleet käynnissä ja nyt tauko.
Odotellaan Kvtesin sopimuksen allekirjoitusta valtakunnan tasolla jotta voitasiin tehdä paikallinen sopimus lomarahan vaihdosta vapaaseen.
Mahdollisuus siihen huhti-toukokuussa anoa että on kesäkuun palkassa huomioituna.
Mahdolliset pakkolomautukset tulevat syksyllä.
Kaikista muista tulee henkilöstötiedote työnantajalta lähiaikoina.
Jos kysyttävää tai muuta niin olkaahan yhteyksissä.
Hallituksen kokouksessa 1.3 asiasta enemmän
20.2
..................................................................................................................................................................................................................................................
Tämä vuosi 2018 on SuPerin 70v. juhlavuosi!
Olemme mukana ammattiosastossa juhlimassa omalla toiminnallamme koko vuoden!
Vuosi 2018 on alkanut heti meillä kovissa haasteissa, Pellon kunnan taloudellinen tila on huono ja meillä on alkanut yt-neuvottelut.
Neuvotteluissa käydään tilannetta ja minkälaisiin säästötoimenpiteisiin henkilöstön puolelta ryhdytään.
On esitetty pakkolomia ja vapaaehtoisia palkattomia vapaita. Neuvottelut kestävät maaliskuu puoleen väliin joten tiedotan asioista.
Ketään ei kuitenkaan tulla irtisanomaan mutta uusiin toimii ja virkoihin pitää hakea kunnanhallitukselta lupa.
1.3. on ammattiosaston hallituksen kokous toimintakeskuksella klo 18 ja toivottavaa että kaikki hallituksen jäsenet, yhdysjäsenet,työsuojelu ja lm olisivat läsnä.
1.2.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Olen lomalla 4.12- 10.12
Edunvalvonta-asioissa voit ottaa yhteyttä Kaarinaan tai Susannaan tai ammattiasioissa Lahjaan.

Oikein mukavaa Suomen 100v. itsenäisyyspäivää SuPer-porukalle!
 1.12
.......................................................................................................................................................................................................................
Vuosi lähestyy loppua ja vielä on syyskokous ja pikkujoulu.
Jäsenilta pidetty18.10 ja pellolaisia oli 26 ja kolarista kaksi. Piiju piti ajankohtaiskatsastuksen tärkeistä asioista.
Muistakaa laittaa jäsentietonne ajantasalle, erityisesti sähköpostiosoitteenne.
SuPerin uusi sähköinen Oma SuPer-jäsenpalvelu otetaan käyttöön pian.

Työsuojeluvaltuutetut.Uusi kausi 2018-2021.
 Sanelma on lupautunut jatkamaan varsinaisena.
Toimi ei vaativa mutta tärkeä meille työntekijöille ja koulutusta on hyvin saatavilla ja palkallisena.
7.11
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Syksyn kiireet alkaneet useimilla. Ja työtkin lomien jälkeen.
Myös sopimusneuvottelut valtakunnassa menossa, uudet työehtosopimukset pitävät SuPerinkin neuvottelijat kiireisenä. Silja on blogissaan kirjoittanut Sote-henkilöstön yhteisestä sopimuksesta. Mielenkiintoinen ja rankkakin neuvottelukausi tulossa.
Laitan tänne vielä muistuksen tulevasta Super-illasta ke 18.10 Grannissa. Piiju tulee kertomaan ajankohtaisia asioita edunvalvonnasta kuin myös muusta Superin asioista.
Ruokaillaan ja vietetään mukava ilta. Ilmoitukset jaettu työpaikoille ja facebookiin sekä näille kotisivuille.
Jos teillä on kysyttävää palkkauksista ja muista KVTES:n asioista niin minuun rohkeasti yhteyttä. Ja työsuojeluasioista ensisijaisesti Sanelmalle ja tietenkin mullekin voi ottaa yhteyttä
13.9
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Loma pidetty ja palattu töiden ääreen. Arki alkaa pikkuhiljaa.
Muistakaa ilmoittautua Levin koulutus-ja virkistymispäivästä la 16.9.
8.8
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Maakunnan väliaikaishallinto aloittaa toimintansa 1.10 näillä näkymin, nyt haetaan muutosjohtajaa Lappiin.
Nyt haetaan myös Superin neuvottelijoita yhteiseen KoHo- neuvottelujärjestöön ja Lapissa kun ei ole päätoimista pääluottamusmiestä missään kunnassa joten pyynnöt on lähetetty kaikille  meille pääluottamusmiehille. Itse en aio alkaa mutta Lapista löytyy halukkaita ja jos on enempi kuin yksi ehdokas niiin vaali ratkaisee. Näistä tulee sitten meidänkin ammattiosastolle ohjeet kun tiedetään montako Lapista on ehdokkaana. Maakunkunnan henkilöstyöryhmä on toiminnassa ja meiltä Superista on Katja Juopperi Rovaniemeltä.
Ammattiosaston hallitus oli koolla ennen kesälomaa 31.5 ja käsiteltiin yhteisiä asioita. Suositeltiin hallituksen jäseniä hakeutumaan Superin koulutuksiin kukin oman järjestötehtävän myötä. Raili, Raisa, Lahja ja mie annamme mieluusti opastusta näissä asioissa.
  Jaipaljukan retki to 15.6 ja Levin  perinteinen koulutus la 16.9 ja Oivi varaa mökin siksi viikonlopuksi.
Merja, Raisa ja mie kävimme Rovaniemellä  6.6 Lapin ammattiosastojen aktiivien yhteisessä tapaamisessa. Käsiteltiin ajankohtaisia Sote-asioita ja sovittiin että Lapin Superilaisten yhteinen laivamatka tehdään Tukholmaan ja aika oli 18- 20.5.18 viikonloppuna. Järjestäjät aikoivat katsoa tarjoukset esim. VR:ltä meno- ja tulomatkasta ja ohjelman Tukholmassa sekä tietenkin matkan hinnan. Myös tämä asia selventyy Levin-koulutuspäivillä.
Olen kesälomalla 10.7- 6.8 ja samoin Kaarina, Susanna mutta Lahja on tavoitettavissa akuuteissa asioissa.
Mukavaa kesää kaikille ja tulevaa juhannusjuhlaa!
14.6
......................................................................................................................................................................................................................................................................
 Kesää kohti mennään, kyllä se aurinkokin alkaa lämmittää!
Kevään merkki on se myös kun SuPer-kirppari pidetty. Kirpparin pitäjät kiittävät kaikkia osallistujia. Tänä keväänä ei niin suuri kirppis mutta yhteistyöta ja verkostumista saatiin samalla tehdä.
Kotihoidon kans palaveeramme työaika-asisoista ja muistakin kuulumisista molemmin puolin.
Arkiset toimet jatkuvat myös täällä saralla, Sote etenee ja muutakin tulossa ensi vuodelle.
Lapin superilaiset suunnittelevat yhteistä matkaa Tukholmaan keväälle 2018. Olkaa kuulolla asiasta.
22.5.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kevät aurinko paistaa ja päivä on kääntynyt meillä jo pitempään. Kuitenkin mulla on vielä pitämättä kevätloma ja sen aloitan tänään pe 24.3 ja olen poissa to 6.4 asti. Kiireellisissä edunvalvonta-asioissa voitte ottaa yhteyttä Kaarinaan. Kaarinan työnro on 0403539466. Muuten voitte sitten olla yhteyksissä kun palaan lomalta. Sähköpostia voitte toki laittaa, niitä luen viikolla 14.
Tavataan huhtikuussa työkaverit ja nauttikaa aurinkoisista keleistä siten kun niitä riittää!
24.3
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Vuosi 2017 jo kääntyy kevääksi ja uutta lomakautta odotellaan. Kiky- sopimuksen mukaiset työajan pidennykset on jo olleet työlistoissa kuukauden ajan. Meillä Pellossa sote-puolella pidennys on sovittu käytettävän potilaiden ja asukkaiden virkitystoimintaan tai omahoitajan tekemiseen.
Valtakunnallisesti Sote etenee ja nyt on valinnanvapauslakiehdotus on lausuntokierroksella. Lapin sotessa edetään suunnitelmien mukaan ja henkilöstön asioita on aletaan tarkastella ja kartoittamaan. Suuri työ vielä edessä jotta henkilöstö siirtyisi jouhevasti Soteen 2019.
Olen talvilomalla ma 27.3- to 6.4 välisenä aikana mutta Kaarina S sijaistaa sekä on tavoitettavissa työnumerostaan 0403539466.
Ammattiosaston kevätkokous aika ja paikka varmistuu kun Oivi asiasta sopii. Ilmoitellaan sitten jäsenistöä.
Pellossa Piijun pitämä jäsenilta 16.3 Grannissa, ilm. 8.3 mennessä Piijulle. Katso  koko ilmoitus näiltä meän kotisivuilta.
Muistakaa ilmoittaua Leville 29.4-1.5 Wapun viettoon, paikkoja on mökissä. Voit jo olla toki vaikka yhden yön tai miten aikatauluusi sopii. 
1.3
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Syyskokous pidetty ja uudet toimihenkilöt valittu. Ne päivitetään kun saadaan pöytäkirja valmiiksi ja tarkistettua. Lahja jatkaa puheenjohtajana kaudelle 2017-2018.
Pikkujoulu jatkui heti kokouksen jälkeen ja meitä oli 28. Ruoka oli Helmiltä ja oli maittavaa sekä sitä oli riittävästi.
Kiitos kaikille mukana olleille ja jokainen teki pikkujoulusta onnistuneen!
Samalla muistimme Sonjaa pitkästä urasta perushoitajana sekä Superilaisuudesta, kiittäen hänen toimintaa luottamusmiehenä sekä muissa eduntavalvontatoiminnassa ammattiosastossa, esim. entisenä puheenjohtajana. Mukavia ja antoisia eläkepäiviä!
Myös Susannaa muistettiin uudestä perheenjäsenestä.
Arvonnassa päävoiton; lahjakortin hierontaan sai Mirva sekä muut pikkuvoitot saivat Raili, Eija, Sirpa S ja Sirpa H. Onnittelut kaikille!
SuPerin liittohallitus päätti kokouksessaa 26.10 pidentää julkisen sektorin luottamusmiesten toimikautta yhdellä vuodella. Tämä tarkoitaa sitä että seuraavat julkisen sektorin luottamusmiesvaalit järjestetään 2018.
Minun, Kaarinan ja Susannan kaudet siis jatkuvat vuodella. Sonja jää pois tämän vuoden lopussa varaluottamusmiespestistä eläkkeelle siirtymisen johdosta.
28.11
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
 Meillä oli Pellossa Grannissa jäsenilta to 17.11 alk. klo 17.15 ruokailulla ja sen jälkeen Lapin  edustaja liitohallituksessa  Piiju Leppänen kertoi ajankohtaisita asioista.
Ilta oli onnistunut ja paikalla 37 superilaista, kaksi Ylitorniolta ja autonlastillinen Kolarista. Poronkäristys maittava. Arvonnassa lomalahjakortin voitti Erika.
Kiitos kaikille mukana olijoille!
Ensi vuonna 2017 työaikamme pidentyy 1.2 17 alkaen KIKy-sopimuksen mukaan. Viikkotyöaika 116:15/ 3vk sekä lomaraha pienenee 30%
22.11
......................................................................................................................................................................................................................................
Perinteinen Levin-koulutus oli 17.9 ja vetäjänä oli ensimmäisen kerran Piiju mutta Raija oli vielä tukena.
Asioina: Liikkeen luovutus kun sos.-terveyspalvelut siirtyvät  kunnalta yksityiselle tuottajalle, harmaa ylityö, ajankohtaiset asiat.
Liitosta oli asiantuntijana Marketta Vuorinen.
Vuorotteluvapaa, Kiky-sopimus ja Sote ja kuinka luottamusmiesjärjestelmä toteutuu Sotessa.
Ammatillista koulutusta oli rintasyöpä ja miten itse tarkkailet itseäsi, Tiia Karppinen asiantuntijana.
Pellosta meitä oli kolme, minun lisäksi Petra ja Raisa. Yhteensä meitä oli n. 50 superilaista.
Ensi vuoden koulutusaika jo lyötiin lukkoon,
16.9.17 joten tiedämme asian kun teemme ensi vuoden budjettia. Voitaisiin vuokrata mökki sekä viettää virkistymisviikonloppu isommalla joukolla.
22.9
..............................................................................................................................................................................................................................................
Loma pidetty ja kuukausi jo töissä oloa.
Syksy tuo taas työelämän haasteet ja ajankohtaiset asiat.
1.8 alkaen on avattu Valviran suosikki-rekisteri johon sos,puolen lähihoitajat, kodinhoitajat, kehitysvammahoitajat pitää rekisteröityä.Perushoitajat jotka työskentelevät esim. palvelutaloilla eivät voi rekisröityä mutta ovat päteviä silti toimimaan töissä. Osa työnantajista on vaatinut rekistöintiä mutta osa työnantajista on sopinut että riittää siihen 2017 asti kun Terhikki ja Suosikki-rekisterit yhdistyvät. Esimiehesi tietää miten toimia.
Levin-koulutus ja -virkistymispäivä 17.9 Hullussa Porossa. Lisätiedot päivästä näillä sivuilla; ajankohtaiset.
Itse olen lähdössä ja tuon tietoa Superin Sote-työryhmän kokouksista.
Ulkoiluiltanen 8.9 Eeronpolulle, katso ajankohtaiset.
Hyvää alkanutta syyskesää ja ota yhteyttä jos jotain.
9.8.16

...........................................................................................................................................................................................................................................

Kaikille jäsenille ihanaa, lämmintä ja rentouttavaa kesää!
Itse jään lomalle 13.6 ja palaan töihin 11.7, samoin varani Kaarina on samaan aikaan lomalla. Kiireellisessä edunvalvonta-asioissa voitte kysäistä Lahjalta.
Ennen lomani  käyn meidän liittokokouksessa 8.6-9.6 teidän mandaatillanne.
Muistakaa käyttää kesän tapahtumiin; festareille, sirkukseen, tivoliin, kesäteatteriin, konsertteihin se 15€ kulttuuriraha.
3.6.16
................................................................................................................................................................................................................................................
Liittokokousvaalit on käyty ja uusi vaalikausi alkaa 2016-2020.
Meiltä Pellosta oli ehdokkaana Raisa ja mie.Olimme vaaliliitossa Kemijärven, Sodankylän, Kittilän, Muonio-Enontekiön ammattiosastojen kanssa.
Meidän vaaliliitosta edustajistoon pääsi Kaisa Suopanki Kemijärveltä ja mie sitten varana hänelle.
Lisäksi pääsin liittokokousedustajaksi, oli hienoa kun meiltä Pellosta oli kaksi ehdokasta. Raisalle ei vielä paikka avautunut mutta toisella kertaa.
Kiitos kaikille meitä äänestäneille sekä kaikille jotka olivat aktiivisia vaaleissa!
Vaalin tarkemmat tulokset voit lukea Superin sivulta,  www.superliitto.fi
25.4.16

.......................................................................................................................................................................................................................................
Vuosi 2016 alkanut ja ammattiosaston toimintaa pikkuhiljaa käynnistyy.
Seuraava hallituksen kokous on 15.3 klo 18 Kotitien kerhuoneessa. Ilmoita esteestä Superkännyyn.
1.2.16 on on tehtäväkohtainen palkka noussut 16 €. Samalla noussut myös työkokemuslisä ja henkilökohtainen lisä jolla se on. Tarkista tilinauhasi ja epäselvissä tapauksissa ota ensin yhteyttä palkanlaskijaan.
18.2.16
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Vuosi 2015 on ollut aika muutoksien. Meillä Pellossa tehtiin kunnassa organisaatiouudistus ja itse olen istunut hyvinvointipalvelujen työryhmässä. Toinen joka on työllistänyt on SOTE-uudistus ja  Suomen hallitus on sen nyt paketoinnut ja Suomeen tulee 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta, perustana maakuntajako. Sote-palvelut järjestetään 15 IHA-alueen puitteissa. Itsehallintoalueet järjestävät tarkoituksenmukaisen yhteistyön. Henkilöstön asemaan liittyvät asiat ovatkin iso haaste. Lisää tästä sote-asiat löydät sivultamme www.superliitto.fi. Istun Superin ns. Sote-työryhmässä ja työ jatkunee seuraavana vuonnakin.
Lisäksi kunnassamme on alkanyt yt-neuvottelut koskien  osaa sos. ja terv.puolen henkilöstön siirtymistä jaksotyöstä yleistyöaikaan. Aikataulu on myöhäiskevät ja tullaan  sitä ennen pitämään kuulemistilaisuus työntekijöille jota asia koskettaa. Olen jo ollut yhteyksissä niinhin joita työaikamuutos tulee koskemaan.  Ja toivonkin että otatte rohkeasti yhteyttä minuun  asiossa.
Syyskokous ja pikkujoulu pidetty ja väkeä oli 30. Samalla pidettiin vaalikokous koskien tulevia liittokokousvaalia. Meiltä ei liittohallitukseen ollut omaa ehdokasta. Mutta ehdokaslistasta valitaan Lapin vaalipiirin ehdokas liittohallitukseen 27.2 pidettävässä vaalikokouksessa Rovaniemellä. Vaalikokoukseen  valittiin Raili ja Marjatta ja varalle Oivi ja Inkeri. Liittokokous -ja edustajiston ehdokkaaksi olen lupautunut sekä Raisa. Kulttuuriraha on ensi vuodelle 15€.
Muistakaa ilmoittautua vuoden 2016 koulutuksiin ja Superin sivuilla sekä siellä olevien ohjeiden mukaan! Koulutukset löytyvät myös Superlehdessä 12. Hallituksen jäsenille on hyvää koulutusta.
Toivotan kaikille jäsenille rauhallista joulun aikaa ja onnekasta vuotta 2016!

- Joulun kellot tuovat rauhan sanoman,
  joulun valot ovat luonamme tuoden loisteen ja ilon joulumieleen.-
16.12.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Terveiset Levin- koulutuksesta, meitä oli tällä kertaa meän ammattiosastosta 4. Yhteensä väkeä oli 60.
Tämä koulutus oli Raijan vetämänä viimeinen koulutus, meillä SuPerissa on tulossa liittokokousvaalit 8.-9.6 2016 joten uudet edustajat valitaan. Raija ei ole enää käytettävissä.
Kiitos Raijalle että on vetänyt Levin koulutuspäivää vuodesta 2004 lähtien. Itse olen ollut melkein aina mukana ja olen kokenut sen hyväksi, uusia kavereita sekä uusia ajatuksia sekä kokemusten vaihtoa toisten superilaisten kesken. Päivän päätteeksi kävimme keilailemassa ja osallistuimme leikkimieliseen keilakilpailuun. Olimme sijalla 6. mutta pitää huomioida että Susannan kanssa keilasimme kahdestaan kun muilla oli 4 joukkueessa. Pitäähän sitä selitellä!
Lisäksi monet ammattiosastot ovat pitäneet myös samalla osaston virkistysviikonlopun. Mekin olimme yhden yön.
Levillä puhutti mm. nämä tulevat vaalit, työhyvinvointi,  tämä hallituksen tulevat säästötoimet ja osa näistä kohdistuu juuri kunta-alalle sekä superilaisiin. Herättänyt kovaa keskustelua sekä hämmennystä.
Perjantaina 18.9 on Helsingissä mielenilmaustapahtuma jossa Superikin on mukana. Itse en pääse eikä useakaan pohjoisesta mutta ollaan ajatuksissa mukana sekä laitan Superin-tuubihuivin kaulaan perjantaina.
Periksi ei heti annetta!
15.9
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Vietimme osaston 30-vuotis juhlaa Grannissa 29.8. Läsnä yli 30 SuPerilaista ja joukossa myös kutsuttuja entisiä jäseniä jotka ovat olleet perustamassa tätä ammattiosastoa 1985.
Nykyinen puheenjohtaja Lahja toivotti kaikki tervetulleeksi ja viettämään mukavan yhdessä oloa.
" Suota Meän"- teatteri esitti meille ajankohtaisen esityksen vanhuudesta ja hoitokodista. Hauska esitys ja sopiva meidän ammattiryhmälle.
Konttajärven Pirkko kertoi osaston alkuvaiheista ja miten koko Länsi-Lapin yhteinen ammattiosasto ; pellolaiset, kolarilaiset, muoniolaiset ja enontekiölaiset eivät todellisuudessa voineet toimia aktiivisesti. Jo pitkät välimatkat sekä keliolosuhteet ovat olleet monelle lähdölle kokouksiin este. Lisäksi neuvotteluja alkoi tulla kuntiin paikallisesti joten paikallinen edunvalvonta otti jalan sijaa. Silloin jäseniä Pellossa jäseniä 23.
Ruokailtiin hyvä illainen ja lopuksi Superkakkukahvit. Oli tehty oma kakku meille!
Palkittiin aktiivijäseniä ja osa näistä on ollut alusta asti toiminnassa mukana. Myös jäsenistö oli alkuvaiheissa pääasiassa terveyskeskuksen työntekijöitä ja vanhainkodista. Ei ollut palveltaloja eikä näin laajaa nykyistä kotihoitoa ( 1-2 perushoitajaa alkuvuosina). Poikkeus tässä palkitusta joukossa on Susanna joka on heti valmistuttuaan tullut aktiivisesti toimintaan ja lisäksi toiminut liiton tehtävissä, nuorissa ja OPO-toiminnassa.
Liiton hopeiset ansiomerkin saivat; Anneli A, Susanna, Sonja, Marjatta, Outi, Raili ja Tuija. Onnittelut vielä kerran heille kaikkille!
Myös muistettiin viimeiset eläkkeelle jääneet Anneli L ja Toini.
Nykysin jäsenistöä on aivan kaksikymppiisestä vasta valmistuneesta lähelle eläkeikää oleviin. Jäsenistö työskentelle monissa työpisteissä Pellon kunnassa; terveyskeskuksessa eri työpisteissä, palvelutalot, asumisyksiköt, kotihoito, varhaiskasvatus, sos.puolen töissä.
Kiitos teille kaikille jotka olitte mukana juhlassa. Teitte juhlasta arvokkaan. Haluankin esittää kiitoksen kaikille aktiivijäsenille meän toiminnasta, hallitus ja kaikki  nimetyt toimihenkilöt ovat olleet vastuullisia omassa toimessa. Ja olemme siitä asiasta Lahjan kanssa rohki ylpeitäkin, vaatimattomasti näin tornionjokilaaksolaisittain. 
Terveiset kaikille meän  jäsenille jotka eivät voineet olla juhlassa läsnä. Teitä kaikkia jäseniä on mieluista edustaa ja olkaa edelleenkin aktiivisia omaan ja työhön liittyvissä edunvalvonta-asiossa sekä työhyvinvointiin liittyvissä.
Tavataan taas hallituksen kokouksessa 15.9.
 3.9
............................................................................................................................................................................................................................................................................................


Hei, kesä jo kääntyy heinäkuulle ja lomakausi on parhaimillaan Suomessa.
Suomessa on  hallitus ja työmarkkinajärjestöt neuvotelleet koko alkukesän uusista sopimuksista. Nyt neuvottelut ovat päättyneet ja Superinkin liittohallitus on sopimuksen hyväksynyt 26.6 pitämässään kokouksessa.
Lue koko sopimus www.superliitto.fi / kannanotot ja tiedotteet. Seuraava palkankorotus meidän kunta-alalle on  alk. 1.2 16 ja 16€.
Olen lomalla 3.8 - 30.8 joten vielä saan kesää odotella. Olen tavoitettavissa teille jos edunvalvonta-asioita mielessä askarruttaa.
Toivotan teille jo lomansa pitäneille mukavia työpäiviä sekä  toisille alkavia lomia ootellessa oikein lämpimiä ja rentouttavia kesäpäiviä.
29.6.15
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Kevät on jo pitkäällä ja kaikki varmaan odottaavat kesälomaa. Kesälomista ja uudesta 1.6. alkavasta jaksotyöuudistuksesta jos on kysyttävää niin ottakaa yhteyttä. Joko puhelimen tai sähköpostin välityksellä.
Olin SuPerin edustajiston kevätkokouksessa 23.-24.4 ja asioina oli tietenkin mukana uusi tuleva maan hallitus ja jatkot Sote-neuvottelulle. Myös lähihoitajien saatavuus puhutti sekä lähihoitajien koko osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen potilastyössä. Lääkehoidon osalta varsinkin. Lähihoitajakoulutuskin uudistus 1.8 ja sekin tuo haasteita työpaikoille ohjaamiseen ja näyttöjen vastaanottamiseen. Siitä tiedoteaan kyllä myöhemmin.
Alustavasti on Raijan kans sovittu että Levin perintenen koulutuspäivä olisi la 12.9. Joten varailkaa jo kalenteriin tilaa. Virallinen kutsu tulee kesällä kun Raija saa tilat ja luennot järjestetty.
5.5.15
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Vuosi 2015 on jo taittunut keväseen ja aurinko meitä jo lämmittää sekä hiihtokelit ovat parhaimillaan.
KVTES:n on tulossa uusi jaksotyön uudistus joka astuu voimaan 1.6.15 alkaen. Tasoittumisjaksot ovat 2 vk, 3 vk tai 4vk. Ns. kaksoislistojen käyttö poistuu. Tulen pitämään koulutusta kuna käyn plm-päivillä 16.4-17.4 ja  uudet saan materiaalit käyttööni.
Sote- asia siirtyy maan uudelle hallitukselle käsittelyyn ja siitä olette varmaan jo tietoisia.
Ammattiosastossa tulossa kevätkokous Grannissa 9.4. Esillä sääntömääräiset asiat sekä arvontaa sekä Pitsabuffet. Muista ilmoittautua kokoukseen 1.4 mennessä SuPerpuhelimeen tai Oiville.
Otahan minuun yhteyttä jos sinulla on sopimusedunvalvontaan liityviä asioita jotka mieltä askarruttaa. Työsuojeluasioisssa ensisijaiseti vastaa Sanelma.
Pidetään yhteyttä ja vaalitaan kaikkien Superilaisten ammattitaitoa korkeatasoisesti työpaikoilla sekä ollaan aktiivisia.

9.3.15
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Hyvää ja mukavaa alkavaa vuotta 2015 kaikille Superilaislle!
10.1.2015
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Vuosi 2014 on ollut toiminnan vuosi näin pääluottamusmiehen näkökulmasta. Omassa kunnassa on organisaatiouudistus saatu päätökseen ja uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.15. Pellossa ollaan kahden lautakunnan mallissa, on hyvinvointilautakunta ja elinvoimalautakunta. Eli me olemme hyvinvointilautakunnan alaisia ja toimintaa johtaa lautakunnan lisäksi hyvinvointijohtaja. Työmme jatkuvat entiseen malliin mutta kaikki olemme kunnan työntekijöitä kuten ennenkin mutta nyt meillä ei ole merkittyä työpistettä. Tarvittaessa työpiste voi muuttua mutta ketään ei siirretä kuulematta. Aloitamme uuden vuoden uusissa ja positiivissa haasteissa.
Toinen merkittävä asia on uudistuva Sote ja niiden neuvottelut. Uusi Sote-laki tulee voimaan vuoden 2017 alussa. Itse olen Superin luottamusmiesjärjestelemään kehittävässä työryhmässä pohjoisen jäsenä mukana. Luottamusjärjestelmään tulee varmaan muutosia kun Suomessa tulee olemaan 19 kuntayhtymää Sotessa ja pohjoisessa alueessa jossa Lappikin on, niin 5 kuntayhtymää. Haasteita edunvalvontaan ja miten tämä luoittamusmiesjärjestelmä saadaan toimiviksi. Kaikki on vielä avoinna.
Olemme työryhmässä kokoontuneet yhden kerran mutta tämä kerta oli lähinnä tutustumista toisten luottamusmiesten toimntaan ja mitä kehitetään tulevaisuudessa ja mikä on jo nykyisin hyvin toimvaa.
Ammattiosastossa on ollut vikas ja aktiivinen vuosi, ollut ollut monenlaista tapahtumaa ja ja jäseniltoja. Aktiivisuus on ollut myönteistä ja edunvalvonta-asiat ja ammatillinen edunvalvonta kiinnostaa jäseniämme. Jäsenemme ovat ollet innokkaasti mukana kaikissa  Superin järjestämissä pohjoisen  koulutuksissa, esim. Oulun diabetes-koulutus, omavalvontakoulutus Rovaniemellä, Levin koulutus ja useat jäsenillat. Konsertit sekä kokoukset mukaan lukien.
Lisäksi jäsenet ovat käyneet Superin valtakunnallissa koulutuksissa ja taphtumissa. Ammattiosasto hallituksen koulutukset, nuorten- ja jäsenristeilyt, työsuojelukoulutukset, luottamusmieskoulutukset, Opo-koulutukset, miespäivät.
 Kiitos teille jäsenille ja tavataan ensi vuonna yhtä paljon yhteisissä tapahtumissa.
Nyt rauhoitutetaan joulun viettoon!

- Kuuntelen talven hiljaisuutta, otan joulun vastaan.
Joulun sanoma kulkee vierellämme, meidän kaikki siunaten!

Toivotan teille kaikille rauhaisaa joulun aikaa sekä menestystä vuodelle 2015!
Kristiina
18.12

......................................................................................................................................................................................................................................................
Jäsenillassa pe 21.11 Granissa oli hyvin väkeä yli 40 ja Kolarista sekä Ylitorniolla. Raija Mommo kertoi ajankohtaisita asioista. Sotesta, uusista jaksotyömääräyksistä, ja muista jäsenasioista. Hyvää ruokaa tarjolla sekä kuulumisia kollegoilta.
Kiitos kaikille aktiivisuudesta. Aina mukava mainita Helsingissä käydessäni liiton tapahtumissa ja näin edustajiston jäsenenä, että meillä Lapissa välimatka ei ole este jos asia on tärkeä.
2.12
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Syyskokous pidetty 7.11 Kotariipillä, paikalla 28 Superilaista. Jatkavat 2015-2017  puh.johtajana Lahja K ja sihteerinä Rail L. Juhlat onnistuivat hyvin ja roolihahmoja oli hyvinkin persoonallisia. Kaikkien kesken arvottuna olleen lahjakortin hierontaan voitti Sari Ko. ja parhaan rooliasun arvonnan voitti Oivi /Maire.
Ilmoittautuneita oli enemmän kuin osallistujia paikan päällä. Osa oli poissaolonsa ilmoittanut. Toivottavaa olisi että poissa olosta ilmoitteisiin ruokailun vuoksi.
Kiitos kaikille juhlijoille mukana ollut hiihtäjätär Miina Loivamukka.
11.11
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Syksy on vielä kauneimilhaan ja ootelhaan, että lunta kohta satelis ja päästäis joulua kohti:
Sitä ootellessa meän ammattiosastolla on monenlaista hulinaa. On kirpparia, syyskokous, jäsenilta sekä koulutusta. Katselkaa ittelle sopivaa menoa ja syyskokoukseen odotellaan paljon jäsenistöä, silla samalla on maalaisateria ja vapaahtoista ohjelmaa Kotariipillä. Tämä ateria korvaa sen perinteisen jouluaterian.
Käykääpähän katsomassa SuPerin verkkosivuilta 6.10 ilmestynyt tiedote: Kunta-alan jaksotyöaikamääräykset. Tärkeää luettavaa myös joulun ajasta.
8.10
............................................................................................................................................................................................................................
Perinteinen Levin koulutuspäivä pidettiin 13.9 upeissa Levi-Summetin tiloissa Levitunturin päällä.
Meän ammattiosastosta oli 15 jäsentä, osa oli koko viikonlopun tai yhden yön sekä 3 kävi päivän vain kouluksessa. Aiheina olivat työhyvinvointi, uudistuva jaksotyö sekä ammattiosaston toimintaa tukeva tietopaketti.
Raija Mommo: yleisistä ja ajankohtaisista asioista sekä työhyvinvoinnista, jäjestöpäälikkömme Satu Taiveaho: ammattiosaston toiminnasta ja jaksotyöstä oli minun esitys. Lisäksi Uuttu-Kalle kävi meitä tervehtimässä ja teki Satulle ja minulle Lapin kasteen kaikkineen loitsuineen ja onnen toivotuksiin.
Ja niitähän tarvitsemme me kaikki.
Hieno viikonloppu ja samalla myös virkistymisreissu!
15.9
.......................................................................................................................................................................................................................................
Sunnuntaina 3.8 Juha Tapio-konsertissa oli ollut 21 SuPerilaista Pyrevä-Puistossa. Konsertti oli ollut mahtava ja ilma kaunis sekä väkeä paljon !
10.8
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

1.7.14 tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan  ja korotuksen suuruus 20€. Palkkausluvun 11§:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,88 prosentilla. Muista katsoa palkkakuittiasi. Tarkistetut palkat maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta.

........................................................................................................................................................................................................................................................
SuPerin kirpparilla oli 17 myjää ja myyjiäkin riittävästi. Kiitos kaikille osallistujille ja ostajille. Itse pääluottamusmiehenä koen kirpparitoiminnan tärkeäksi tapahtumaksi muutenkin. Näemme toisiamme ja itse pääluottamusmiehenä saan kuulumisia eri työpaikoista.
27.5.14
....................................................................................................................................................................................................................................

Terveiset pääluottamusmiesten neuvottelupäiviltä 10.4-11.4.
Ajankohtaisia asioita käytiin ja suurina meitä koskevina on SOTE-uudistus vuoden 2017 alussa. Toinen meitä merkittävä muutos on jaksotyöaikaa koskevien määräysten muuttaminen Tämä nykyinen jaksotyö on tullut tiensä päähän.  Neuvottelut on saatu päätökseen ja nyt hiotaan sitten uudistuksiin liittyviä rahakysymyksiä. Uusi jaksotyöaika tulee voimaan 1.6.15 alkaen. Uudistus tuo selkeyttä jaksotyon laskentaan esim. keskeytyneet jaksot poistuvat. Työvuorojaksojen pituudet ovat: 2vk, 3 vk tai 4vk.
Näistä molemmista uudistuksista  tullaan pitämään koulutustilaisuuksia tulevana syksynä ja seuraavana talvena.
13.4
.............................................................................................................................................................................................................................................


Naamivaaran laavulla ja maastossa kävimme ulkoilemassa 27.3. Hieno ympäristö, hiihtolatuja ja kota. Tuija ja mie kävimme pienen hiihtolenkin ja Raili, Kaarina ja Marja kävivät muuten ulkoilemassa ja kävelemässä vaarassa. Kodassa oli hyvä paistaa makkaraa. Oli hyvä ja reuntouttava reissu ja aurinko paistoi meille ulkoilijoille. suunnitellaan uusi reissu ja voitaisiin ottaa matsi frisbegolfia. Oli semmoinen hyvä rata vaaran laidalla.

Susannalle onnittelut Superin kunniakirjasta ja lahjakortista hyvästä työstä SuPer-nuorten toiminnasta!
6.4.14
...........................................................................................................................................................................................................................................................